MENU

Jesteśmy członkiem:

Logo_KIRP_wersja_bez_tla_granatowe.png

 
 

SZYBKI KONTAKT

Kancelaria Prawna
Krzysztof Sołtysik
radca prawny / doradca podatkowy

al. Armii Krajowej 1/3, lok. 121
42-202 Częstochowa

Tel. 34 3663939

Tel. kom. 603629797

e-mail: kancelaria@doradze.pl

Naszych Klientów przyjmujemy
po wcześniejszym umówieniu
terminu spotkania


Krzysztof Sołtysik radca prawny / doradca podatkowy

Kancelaria Prawna Krzysztof Sołtysik radca prawny doradca podatkowy (wcześniej pod nazwą Kancelaria Doradztwa Podatkowego) rozpoczęła działalność w lutym 2001 roku.

Od początku świadczymy kompleksowe usługi obejmujące pomoc prawną i czynności doradztwa podatkowego.

Do każdej sprawy podchodzimy z najwyższą starannością. Szukamy najlepszych rozwiązań. Pomagamy naszym klientom zarówno na etapie bieżącego stosowania przepisów prawa (w tym prawa podatkowego) poprzez sporządzanie wyjaśnień i opinii, czy też bezpośrednich konsultacji.

Reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw cywilnych, gospodarczych, karnych, karnych skarbowych i podatkowych.

Posiadamy zawsze aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej radcy prawnego i doradcy podatkowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym tylko doradca podatkowy, radca prawny oraz adwokat mogą w ramach zawodowo wykonywanych czynności reprezentować podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

W każdym przypadku orzekania o odpowiedzialności członka zarządu, organ podatkowy jest zobowiązany zbadać czy i kiedy wystąpiły przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uwzględnił złożoną przez nas skargę w sprawie odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyroku z dnia 30 marca 2015 r., sygnatura akt I SA/Rz 146/15 (orzeczenie nieprawomocne) Sąd zgodził się z tezą, że w każdym przypadku orzekania o odpowiedzialności członka zarządu, organ podatkowy jest zobowiązany zbadać czy i kiedy wystąpiły przesłanki do ogłoszenia upadłości.

image

Kolejnym sukcesem kancelarii, to wygrany zarówno przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (skargę kasacyjną wniósł organ podatkowy) spór z organami podatkowymi, dotyczący duplikatów faktur VAT. Organy podatkowe odmówiły podatnikowi, reprezentowanemu przez naszą kancelarię, odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w duplikatach faktur VAT, które to duplikaty zostały w części sporządzone metodą kserograficzną. Zdaniem kancelarii, ani ustawa VAT, ani wydane na jej podstawie rozporządzenie (sprawa dotyczyła duplikatów faktur VAT dotyczących faktur wystawionych w 2005 roku), nie określa, jaką techniką należy nanosić na faktury VAT niezbędne informacje. W praktyce spotyka się, iż informacje takie nanoszone są na przykład ręcznie, komputerowo, offsetowo, bądź poprzez odciśnięcie pieczęci. Często na jednej fakturze można spotkać kilka różnych technik, którymi naniesiono poszczególne informacje. Nie ma również przeszkód prawnych, aby informacje były nanoszone na fakturę VAT techniką kserograficzną, co miało miejsce w przedmiotowej sprawie.

Minister Finansów łagodzi stanowisko w sprawie posiłków w restauracji

W najnowszej interpretacji ogólnej z dnia 25 listopada 2013 r. Minister Finansów złagodził stanowisko w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów podawanych podczas spotkań z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami, etc. w świetle art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy PIT.

Minister Finansów powołując się na wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11 potwierdził, iż nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy PIT ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.

Pełna treść interpretacji z dnia 25.11.2013 r. nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521 tutaj (plik pdf)