MENU

 
 

Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

SZYBKI KONTAKT

Kancelaria Prawna
Krzysztof Sołtysik
doradca podatkowy

al. Armii Krajowej 1/3, lok. 121
42-202 Częstochowa

Tel. 34 3663939

Tel. kom. 603629797

e-mail: kancelaria@doradze.pl

Naszych Klientów przyjmujemy
po wcześniejszym umówieniu
terminu spotkania


Ceny usług są zawsze negocjowane indywidualnie z naszymi klientami. W zależności od charakteru sprawy i preferencji klienta proponujemy następujące rozliczenia:

  • wynagrodzenie za każdą godzinę poświęconą danej sprawie, tzw. godzinowy system wynagrodzenia,
  • wynagrodzenie ryczałtowe, gdzie wysokość zapłaty jest stała za wykonanie określonego zakresu usług,
  • honorarium za powodzenie, gdzie część zapłaty może zostać wypłacona w formie premii w zależności od wyników rozstrzygnięcia sprawy.

 


 

Konsultacje prawne:

350 zł (cena z podatkiem VAT 23%)*

 

Konsultacje prawne dla osób fizycznych w sprawach niezwiązanych z działalnością gospodarczą i miedzynarodowym prawem podatkowym:

250 zł (cena z podatkiem VAT 23%)*

 

*) W przypadku konsultacji trwającej poniżej 1 godziny. W przypadku spraw, w których występuje skomplikowany stan prawny, rozwiązanie problemu Klienta może wymagać dodatkowej pracy prawnika (ewentualna wycena podczas spotkania).

 

Godzina pracy doradcy podatkowego lub współpracującego z kancelarią radcy prawnego lub adwokata:

od 300 zł do 400 zł + VAT

 

 


Zakres usług               Osiągnięcia