MENU

Jesteśmy członkiem:

Logo_KIRP_wersja_bez_tla_granatowe.png

 
 

SZYBKI KONTAKT

Kancelaria Prawna
Krzysztof Sołtysik
radca prawny / doradca podatkowy

al. Armii Krajowej 1/3, lok. 121
42-202 Częstochowa

Tel. 34 3663939

Tel. kom. 603629797

e-mail: kancelaria@doradze.pl

Naszych Klientów przyjmujemy
po wcześniejszym umówieniu
terminu spotkania


Krzysztof Sołtysik radca prawny / doradca podatkowy

Kancelaria Prawna Krzysztof Sołtysik radca prawny doradca podatkowy (wcześniej pod nazwą Kancelaria Doradztwa Podatkowego) rozpoczęła działalność w lutym 2001 roku.

Od początku świadczymy kompleksowe usługi obejmujące pomoc prawną i czynności doradztwa podatkowego.

Do każdej sprawy podchodzimy z najwyższą starannością. Szukamy najlepszych rozwiązań. Pomagamy naszym klientom zarówno na etapie bieżącego stosowania przepisów prawa (w tym prawa podatkowego) poprzez sporządzanie wyjaśnień i opinii, czy też bezpośrednich konsultacji.

Reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw cywilnych, gospodarczych, karnych, karnych skarbowych i podatkowych.

Posiadamy zawsze aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej radcy prawnego i doradcy podatkowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym tylko doradca podatkowy, radca prawny oraz adwokat mogą w ramach zawodowo wykonywanych czynności reprezentować podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

image

Znaczącym sukcesem Kancelarii jest uwzględnienie przez Naczelny Sąd Administracyjny złożonej w imieniu naszej klientki skargi kasacyjnej - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 marca 2012 r. sygn. akt II FSK 1545/10.