MENU

Jesteśmy członkiem:

Logo_KIRP_wersja_bez_tla_granatowe.png

 
 

SZYBKI KONTAKT

Kancelaria Prawna
Krzysztof Sołtysik
radca prawny / doradca podatkowy

al. Armii Krajowej 1/3, lok. 121
42-202 Częstochowa

Tel. 34 3663939

Tel. kom. 603629797

e-mail: kancelaria@doradze.pl

Naszych Klientów przyjmujemy
po wcześniejszym umówieniu
terminu spotkania


Ceny transferowe

Wykonujemy lub nadzorujemy wykonanie dokumentacji podatkowych podmiotów powiązanych.

Tematyka cen transferowych zaczyna dotyczyć coraz większej grupy podatników. Ma ona szczególny wymiar w podatkach dochodowych i dotyczy zarówno osób fizycznych jak i prawnych.

Ceny transferowe są cenami, po których przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne lub świadczy usługi powiązanym przedsiębiorstwom (podmiotom).

Termin „podmioty powiązane” definiują ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 11) i o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 25). Obie ustawy podatkowe definiują podmioty powiązane w ten sam sposób. Powiązania podmiotów należy rozpatrywać na kilku płaszczyznach:

  • na poziomie krajowym (pomiędzy podmiotami mającymi siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski) i międzynarodowym (pomiędzy podmiotami mającymi siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium dwóch różnych państw),
  • ze względu na charakter powiązań – kapitałowy i osobowy,
  • ze względu na stopień powiązania – dla powiązań kapitałowych jako powiązania bezpośrednie lub pośrednie, a dla powiązań osobowych jako powiązania funkcyjne lub osobowe

Dnia 1 stycznia 2017 roku weszły w życie duże nowelizacje przepisów dotyczących cen transferowych. W związku z jej wprowadzeniem, podatnicy podatków dochodowych wraz ze złożeniem rocznego zeznania podatkowego, muszą przedstawić oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz sprawozdanie CIT-TP / PIT-TP.

Wprowadzono także trzy poziomy, na których sporządza się dokumentację podatkową:

1)      dokumentacja lokalna (local file),

2)      dokumentacja grupowa (master file),

3)      dokumentacja międzynarodowa (country-by-country report).