MENU

Jesteśmy członkiem:

Logo_KIRP_wersja_bez_tla_granatowe.png

 
 

SZYBKI KONTAKT

Kancelaria Prawna
Krzysztof Sołtysik
radca prawny / doradca podatkowy

al. Armii Krajowej 1/3, lok. 121
42-202 Częstochowa

Tel. 34 3663939

Tel. kom. 603629797

e-mail: kancelaria@doradze.pl

Naszych Klientów przyjmujemy
po wcześniejszym umówieniu
terminu spotkania


Jestem właścicielem kancelarii, która zajmuje się profesjonalnie podatkami od 2001 roku. Od samego początku mojej działalności zajmuję się kompleksowym doradztwem podatkowym, optymalizacją podatkową oraz zapewnieniem bezpieczeństwa podatkowego moim Klientom.

Reprezentuję swoich Klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi broniąc ich praw i interesów, a także przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, gospodarczych i karnych.

Odpowiadam za stałą i kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw (MSP i osoby fizyczne).

Specjalizuję się w procedurach podatkowych i sądowoadministracyjnych oraz w prawie materialnym podatkowym, gospodarczym i cywilnym.
Doradca podatkowy to zawód zufania publicznego powołany ustawą o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 r. Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji - wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Ustawa korporacyjna każe doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w...
Największe osiągnięcia kancelarii wiążą się m.in. z wyrokami sądów administracyjnych.   Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 stycznia 2016 r. sygn. akt I FSK 1040/14 uwzględnił skargę kasacyjną wniesioną w imieniu naszego klienta. Naczelny Sąd Administracyjny przyznal racje naszej kancelarii, że dla uznania pisma organu za postanowienie, musi ono zawierać wszystkie elementy określone w art. 217...