MENU

 
 

Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

SZYBKI KONTAKT

Kancelaria Prawna
Krzysztof Sołtysik
doradca podatkowy

al. Armii Krajowej 1/3, lok. 121
42-202 Częstochowa

Tel. 34 3663939

Tel. kom. 603629797

e-mail: kancelaria@doradze.pl

Naszych Klientów przyjmujemy
po wcześniejszym umówieniu
terminu spotkania


Bieżące doradztwo podatkowe

Kancelaria oferuje następujące usługi z zakresu prawa podatkowego dla Klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, fundacji i stowarzyszeń:

  • udzielanie porad i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych,
  • przygotowywanie opinii prawno-podatkowych,
  • pomoc w wypełnianiu formularzy podatkowych,
  • przygotowywanie pism do organów podatkowych (np. wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, wnioski odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej lub umorzenie zaległości podatkowej itp.),
  • przygotowywanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów,
  • inne.