MENU

Jesteśmy członkiem:

Logo_KIRP_wersja_bez_tla_granatowe.png

 
 

SZYBKI KONTAKT

Kancelaria Prawna
Krzysztof Sołtysik
radca prawny / doradca podatkowy

al. Armii Krajowej 1/3, lok. 121
42-202 Częstochowa

Tel. 34 3663939

Tel. kom. 603629797

e-mail: kancelaria@doradze.pl

Naszych Klientów przyjmujemy
po wcześniejszym umówieniu
terminu spotkania


Stała obsługa prawna

Skierowana jest do najbardziej wymagających Klientów, którym zależy na stałym dostępie do kompleksowych i specjalistycznych usług prawnych. Umowa dotycząca stałej obsługi prawnej zapewnia Klientowi naszej Kancelarii najbardziej komfortowe warunki współpracy. Pozwala ona zoptymalizować koszty takiej obsługi oraz dostosować ją do swoich potrzeb i preferencji.

Wśród zalet wynikających z takiej współpracy wskazać można:

  • niższe koszty usług prawnych niż przy zamówieniach jednorazowych,
  • możliwość określenia z góry kosztów obsługi prawnej,
  • łatwość i szybkość kontaktu z Kancelarią (np. telefonicznie, mailowo, telefon alarmowy 24h),
  • możliwość ustalania wizyt prawnika we wskazanym przez Klienta miejscu (np. w siedzibie firmy Klienta), w tym możliwość ustalenia stałych godzin i dni tygodnia,
  • stała współpraca z głównym księgowym firmy,
  • możliwość zamawiania stałych wewnętrznych audytów pod kątem wywiązywania się przez Klienta z obowiązków podatkowych, celnych i wynikających z prawa pracy,
  • lepsza, bieżąca znajomość problemów i spraw wewnętrznych Klienta wpłynie na szybkość świadczonych usług,
  • możliwość udzielania przez Kancelarię informacji o nowych regulacjach prawnych mających znaczenie w działalności danego przedsiębiorcy,
  • opracowywanie i stosowanie wzorów umów dostosowanych do potrzeb Klienta.

Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej jest ustalane bądź ryczałtowo za dany okres czasu, bądź wg stawek godzinowych. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie dokładnego zakresu usług oraz czasu, który będzie musiał być poświęcony na ich świadczenie, możliwe jest początkowo rozliczanie usług poprze ustalenie opłaty za każdą czynność z osobna lub też wg stawek godzinowych. Sposób taki może być stosowany również w przypadku, gdy zapotrzebowanie na usługi prawnie jest zmienne w poszczególnych miesiącach.