MENU

 
 

Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

SZYBKI KONTAKT

Kancelaria Prawna
Krzysztof Sołtysik
doradca podatkowy

al. Armii Krajowej 1/3, lok. 121
42-202 Częstochowa

Tel. 34 3663939

Tel. kom. 603629797

e-mail: kancelaria@doradze.pl

Naszych Klientów przyjmujemy
po wcześniejszym umówieniu
terminu spotkania


Sprawy karne i karne skarbowe

Naszym Klientom, dzięki współpracy Kancelarii z doświadczonymi w sprawach karnych adwokatami i radcami prawnymi, zapewniamy także pełną pomoc w sprawach karnych i karnych skarbowych.

Współpracujący z nami adwokat lub radca prawny może reprezentować naszego Klienta, któremu postawiono zarzut z kodeksu karnego lub kodeksu karnego skarbowego, zarówno w toku postępowania przygotowawczego, jak w toku postępowania sądowego.